is toegevoegd aan uw favorieten.

Het offer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

fieplantage en de administrateurswoning waren op eenigen afstand van Henk en Coba's woning verwijderd. Twee maanden woonden zij' nu in den oosthoek van Java, stil en afgelegen. Ze hadden eerst veertien dagen verschillende plaatsen op Java bezocht. Batavia had Coba aangetrokken, alleen de warmte hinderde haar geweldig. Op hun doorreis genoten zij van de mooie, Indische natuur. Neen, Co vond Indië een prachtig land! Ze sprak er vol onthousiasme over. Henk moest er om lachen! Co, die nog maar zoo kort in de tropen was en nu alles „prachtig" en „heerlijk" vond. Natuurlijk, het nieuwe trok haar aan. Als het haar maar niet zou gaan vervelen, op 't afgelegen koffieland: „Tjiliwongi", dacht Henk angstig.

Dien avond, toen zij naar hun nieuwe „home" gingen, was Cobie's vroolijkheid aanmerkelijk gedaald. De reiswagen met de magere kleine paarden bespannen, vloog over den weg; de paardjes werden door kleine Javaansche jongens, die achter den wagen aanholden, aangehitst om sneller, steeds sneller te loopen.

Coba had medelijden met de arme magere en schonkige dieren, die er als geraamten uitzagen. Om de vijf palen stond het rijtuig stil en kondigde lichten een post aan, waar het