is toegevoegd aan uw favorieten.

De vrouwenbeweging en vrouwenarbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene spijsbereiding buitenshuis bedreven onder geene omstandigheden aan de eischen van eene goede, smakelijke en tevens aan individueele behoeften aangepaste voeding zou kunnen voldoen.3a)

De overbrenging der spijsbereiding van het huis, den gezinskring naar de maatschappij ligt geheel in de lijn eener algemeene sociaaleconomische ontwikkelingswet : die van de scheiding van het productie en consumptiecentrum. En deze wet zelve is slechts gevolg en uiting van de steeds toenemende verfijning en vergeestelijking van ons persoonlijk leven.

Het is onredelijk, dat nog in dezen tijd een groot gedeelte van het huis in beslag wordt genomen door eene ruimte waar gekookt, gestoofd en gebraden wordt en eene keukenmeid achter een helsch vuur hare potjes en pannetjes staat te regeeren. En het is niet alleen onredelijk, het is bovendien onsmakelijk en ongezond.

De moderne huizen zijn eng en klein genoeg. De tot keuken ingerichte ruimte zou voor iets beters gebruikt kunnen worden. In de nieuwste woningen is reeds de zolder die vroeger ongetwijfeld zijn nut had, ja onmisbaar was, verdwenen. Aan de keuken wensch ik hetzelfde toe.

Laat de vrouwen toch eens eindelijk haar lot in eigen handen nemen en tot veranderingen overgaan reeds voor zij er letterlijk toe gedwongen worden. Mogen zij inzien, dat de oplossing van het dienstbodenvraagstuk slechts door de verdwijning van de dienstbode zelve mogelijk is.

Daartoe is, gelijk ik uiteenzette vereischt: in de eerste plaats, dat de spijsbereiding buitenshuis worde verricht en in de tweede plaats, dat de behoefte aan eene moderne geperfectionneerde huiselijke techniek zich krachtig doe gevoelen, waardoor zal worden verkregen niet alleen dat de reeds bestaande

102