is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche gemeente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

106

de eerste plaats de natuurlijke personen (rechtspersonen dragen in de gemeentelijke inkomstenbelasting niet bij), die tijdens het belastingjaar in de gemeente hun hoofdverblijf hebben. Welke de gemeente van het hoofdverblijf is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

De regeling van den belastingplicht van hen, wier belangen over twee gemeenten, in den regel de gemeente van hun hoofdverblijf en de gemeente, waar zij hun beroep of bedrijf uitoefenen, zijn verdeeld, de z.g. forensen, is ook gewijzigd.

Voortaan zullen de z. g. bedrijfsforensen zoowel in de gemeente van hun hoofdverblijf, als in de gemeente, waar zij hun beroep uitoefenen, naar 2/3 van een vollen aanslag belastingschuldig zijn.

De woonplaats-forensen blijven in de gemeente van hun hoofdverblijf den vollen aanslag verschuldigd en zijn voor 1/8 belastingplichtig in de gemeente van hun tijdelijk verblijf.

De groepen van personen, die men eenvoudigheidshalve aanduidt als bedrijfs- en woonplaats-forensen omschrijft de wet thans als volgt:

a: de natuurlijke personen, die, zonder in die gemeente tijdens het belastingjaar hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van dat jaar over een vaste inrichting zooals een kantoor, winkel of werkplaats tot persoonlijke uitoefening van eene betrekking, beroep of bedrijf de beschikking hebben, of er op meer dan 90 dagen van dat jaar aanwezig zijn tot uitoefening van een beroep of bedrijf in zoodanige inrichting of ter vervulling van eene betrekking.*)

b: de niet onder a vallende natuurlijke personen, die, zonder in die gemeente tijdens het belastingjaar hoofdverblijf te hebben, er in dat jaar meer dan 90 malen nachtverblijf houden, of gedurende meer dan 90 dagen voor zich of hun gezin eene gemeubileerde woning beschikbaar houden.

Zij, die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking

*) Bedrijfs-forensen, die in meer dan één gemeente als zoodanig belastingschuldig zijn, worden in ieder van die gemeenten slechts aangeslagen voor een aan het aantal der gemeenten evenredig gedeelte van den forensenaanslag.