is toegevoegd aan je favorieten.

De goudindustrie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

,j i , Bladz. Hoofdstuk. .

Voorwoord 1u

I. Literatuur 1

II. Goudmetaal, gouderts, goudvelden, geschiedenis ... 3

III. Het onderzoek en zijn bezwaren 14

IV. Tweede onderzoek en de geologisch technische diagnose 17

V. De voorontginning, de geologische kennis van het mijn-

veld en de technische moeilijkheden 29

VI. het geregeld ontginningsbedrijf 48

a. De bedrijfsbasis. Kapitaal.

Middelen en vervoer. Personeel.

Gezondheidstoestand. Krachtinstallaties.

b. Mijnbouw. Ertsgraven 56

Eenvoudige goudwinning.

c. Machinale Ertsbehandeling. Vergruisen 66

Vermalen. Ertsscheiding. Goudwinning. Eindproducten.

d. Bijbedrijven *®

c. De inlandsche ontginningen 74

f. Goud als bijproduct 75

g. Bedrijfskosten en -resultaten 77

VII. De goudmarkt en de productwaarde 83

VIII. De beteekenis der goudindustrie voor Oost- en West-Indiê.

Staatsbemoeienissen °°

IX. Statistiek . »o