is toegevoegd aan uw favorieten.

De goudindustrie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII DE GOUDMARKT EN DE PRODUCTIEWAARDE

De waarde der jaarlijksche goudproductie bedraagt over de geheele wereld nu ongeveer 1250 millioen gulden. Het gewonnen goud wordt jaarlijks in sterk afwisselende hoeveelheden voor verschillende doeleinden gebruikt: ongeveer 40% in de bijouterie-industrie, 44% in het muntwezen en 16 % voor de export naar Oostersche landen, waaronder ook het jaarlijksche verlies wordt gerekend, omdat een zeer groot deel van dit geëxporteerd metaal geheel uit de circulatie en het industrieel gebruik verdwijnt en dus vermoedelijk door de eigenaren begraven wordt. Deze cijfers zijn globaal genomen en wisselen sterk door de ongelijke activiteit in het muntwezen der verschillende landen. Het jaarlijksch verlies aan edel metaal is niet zoo onbelangrijk als men wel zou denken. Bij een proefneming met Fransche munten bleek het slijtageverlies per jaar ongeveer Vs per-1000 te bedragen.

Ofschoon de prijs van het goud slechts geringe fluctuaties kent, is dit metaal toch een handelsproduct en zijn de winsten soms niet onbelangrijk, omdat de handel meestal over groote bedragen loopt. Deze internationale handel ontstaat door de verschillende behoeften in landen wier economische ontwikkeling (vooruitgang of stagnatie) geen gelijken tred houdt. Aangezien het goud in de voornaamste staten het standaard ruilmiddel is, wordt zijn prijs eigenlijk bepaald door den prijsgang