Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

en het rijkste, van het meest ontwikkelde en het meest kunstvaardige volk dier dagen, van „the leading country in the world". De man, die onze vervallen vloot organiseerde en die haar verhief tot de „schitterende hoogte" (de woorden zijn van prof. Blok), welke zij na den eersten Engelschen oorlog bereikte. Tot 1674 was, naar het getuigenis van Mahan, onze oorlogsvloot tegen de gezamenlijke zeemacht van Engeland en Frankrijk opgewassen. Zij was het plechtanker, niet slechts van onze alom benijde welvaart, maar van het bestaan van Holland en van het zeventien — eeuwsche Hollandsche wereldrijk, welks vlag eenmaal woei in Oost en West, aan de Kaap, op Decima en Eormosa, op Ceylon, in Nieuw-Amsterdam, in Bengalen, op de Goudkust, in Brazilië — en op zestienduizend van de twintigduizend koopvaardijschepen van den aardbol.

*

Alvorens nu de verhouding van Jan de Witt tot het Huis van Oranje ter sprake te brengen, doe ik een beroep op het gemoed van den lezer, die de eerste jeugd achter zich heeft. Wie heeft niet met het klimmen der jaren ervaren, hoeveel ondoordachte oordeelvellingen men elkaar napraat, hoeveel losse indrukken bij de menschen dóórwerken.

Sluiten