Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42?

Dagteekening Volgnummer

Kantoor

Mei

overlading.

Zonder

uitsluitend voor rechtstreekschen doorvoer (Hoofdstuk V van het K. B. van 26 Maart 1872, St.bl. No. 19).

ter eerste wacht

aan het eerste kantoor t& ingeleverd door den

o n derge teeken de _ ;

bij den invoer van de hierna vermelde goederen, bestemd ten rechtstreekschen doorvoer langs het laatste kantoor.

De goederen zijn geladen:

in wagens, gemerkt , genommerd

in afgescheiden gedeelten van wagens, gemerkt , genommerd

kisten

'm ——j—»gemerkt genommerd

manden ' &

in het schip !

op den

191

Sluiten