is toegevoegd aan je favorieten.

Huis en waereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

melden, dat het geld gevonden was. Het leek wel of de man nog ontstelder was door het terugvinden dan door het steelen.

Hij vreesde de verdenking, dat hij zelf het bedrag zou verduisterd hebben, en nu aankwam met een onmoogelijk verhaal om niet uitgevonden te worden. Hij had Amoelya gevraagd éven te wachten, onder voorwendsel iets verfrisschends voor hem te gaan halen, en was onmiddellijk naar het politiebureau gegaan. Ik reed dadelijk weg en hield Amoelya bij mij; den heelen morgen ben ik met hem beezig geweest; maar hij weigert te zeggen waar het geld vandaan komt. Ik waarschuuwde hem, dat hij opgeslooten zou worden tot hij het gezegd had. In dat geval, zei hij, zou hij liegen. „Goed," zei ik, dat stond aan hem. Hij vertelde toen, dat hij het pakje tusschen de struiken had gevonden. „Zoo makkelijk is liegen niet," antwoordde ik daarop; „in welke struiken lag het ? op welke plaats ? waarom Was hij daar?" Dat moest alles precies opgegeeven worden. „Maak u maar niet ongerust," zei hij, „er is tijd genoeg om dat allemaal te bedenken."

„Maar inspekteur," zei ik, „waarom maakt u t een achtenswaardig jongmensch als Amoelya Baboe, zoo lastig?"

„Het is niet met opzet, dat ik het hem lastig maak," zei de inspekteur. „Hij is niet alleen een

310