Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

297

Pensioen. Art. Aant. Bladz. Opnieuw toekenning van—,

vervallen wegens te late in- 302de lid — 67

vordering. 27 — 64

— bij veroordeeling tot gevangenisstraf enz. 28 — 64—65

— na ophouden van gemeentelijk wachtgeld. 33 — 11

) 3i« — 10

— op 55 jarigen leeftijd. J_ i8 e„ 20 25- 27 en28

— wegens ongeschiktheid die het gevolg is van gewelddadigheden of bijzondere omstandigheden als bedoeld in 13 — 41 art. 3 litt. b. — 1 41 Recht op — wegens 65 jarigen leeftijd is onafhankelijk

van den diensttijd. — 8 14

Recht op — wegens gebreken in en door den dienst ontstaan is onafhankelijk van den

diensttijd. 9 14

Recht op — op grond van art. 32 bestaat als men onongeschikt is voor eene betrekking als waaruit men ontslagen is. _ 10 14_15 Recht op uitgesteld —. 32 11

Rechtsgronden : 65) . .

*• 551 jangen leeftijd. 31a _ i0

b. ziekten of gebreken. 31* 10 \\

c. opheffing van betrekking of nieuwe organisatie

van het dienstvak. 31c H

d. na ontslag (niet op verzoek en niet om een der in artikel 7 genoemde

redenen. 32 _ \\

Sluiten