Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

310

Wedde. Art Aant. Bladz. Emolumenten en percentsgewijze belooningen. — 7 8

— en belooning. Het begrip „wedde" is meer begrensd dan

„belooning" daarom spreekt 18 — 54

de wetgever in art. 18 van 43 — 75

„wedde" in de artt. 43 en 63 63 — 113

van „belooningen". — 8 9—10

Inkomsten die tevens strekken tot vergoeding van kosten

aan de waarneming van het 2H — 2

ambt verbonden. — 7 8.

— gedeeltelijk ten laste der

gemeentebegrooting. — 8 9—10

Tijdelijke —. 2 H — 2

— 7 9

— 8 10 Weeshuizen. — 7 7 8

Wet.

Gevolgen van het afleggen der verklaring dat men de wet niet op zich wil zien toegepast. 614 — 107 In werking treding der —. 75 — 140

— 1 en 2 140

Op wie de wet niet van toe- 61 — 106—107

passing is. — 2 108—110

69 — 130

— 1 en 2 130—133

Termijn waarbinnen de verklaring moet worden afgelegd

dat men de wet niet op zich 611 — 106—107

van toepassing wenscht. — 1 107—108

Titel der —. 74 — 140

Wethouders.

Bevoegdheid der gemeenten 72 — 137

tot pensionneering van —. — 1 en 2 137—139

— 5 5—6

Sluiten