is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelijk hymne-boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

117

HYMNEBOEK

Wil op haar bede, o God Almachtig, geven, Kwijtschelding van de straf door ons verdiend, Dat wij met rein gemoed en als Uw vriend 't Lied zingen hoogverheven.

U, Vader, en den Zoon, uit U geboren, Ook U, Dien men Hun beider kracht belijdt En Geest altijd. Die één in Wezen zijt, Zij eeuwig lof beschoren.

HYMNE DER METTEN VOOR EENE MAAGD, GEEN MARTELARES.

Virginis Proles, Opifexque Matris. I.

METRISCHE VERTALING. Kind van een Maagd en Maker Uwer Moeder, Gij, Die gedragen, door een Maagd gebaard werdt, 'n Lied voor dit feest der Maagd, o Albehoeder, 't Schoonste bewaard werd.

Spreekt zij ten beste, geef ons, God Almachtig, Kwijting der straffen, die ons mochten treffen. Dat, rein van harte, we U een lied volprachtig Mogen aanheffen.

D'Oppersten Vader, 't Kind, uit Hem geboren, Ook aan de Kracht van Beiden en Gelijke, U, Heil'ge Geest, één God, zij eer beschoren, Die nimmer wijke.