is toegevoegd aan uw favorieten.

Sophocles' Oedipus Rex

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

néfiyov xivd oxslovvxa fitjdè xovx' acpfjg. 860 10. Jiéfixpm xayvvad . dkX ïcofisv ès dófiovg'

ovdèv ydg dv jxgd£aifi' dv cbv ov ooi tpikov.

XO. eï fioi $vveir] cpégovxi fioïga xdv evoejixov dyvsiav Xóycov

ïgycov xe ndvxcov, cbv vófioi ngóxEivxai 865 863—872 = 873—882.

860. oxsXovvxa = xofMOVfievov, fiexidvxa, vgl. O. C. 297 oxoitog ds viv, | ós xdfiè devg' ënefijiev, oixexcu oxslcöv.

862. tov ov ooi ipiXov, d. w. z. xovxcov, a (ie rcgagou oh tpiXov ooi èoxiv vgl. Philoct. 1227 Bigagag êgyov tcoïov cbv ov oOi tcqsjcov ;

863—910. Tweede oxdoifiov.

863 e. v. In de strophe bidt het koor, onder den indruk van de goddelooze woorden van Iocaste, vroom te mogen blgven: de antistrophe (vs. 873 e. v.) bevat de tegenstelling tegen zulk een vromen aard, zich uitend in het doen van den tyran, die zich over de dyvsia heenzet en zich zelf ten verderve voert: schoone wedijver evenwel moge steeds in den staat bljjven. Wat den goddeloozen burger echter betreft (2de strophe, vs. 883 e. v.), hem zal de wraak der goden moeten treffen, of er is geen godsdienst meer. Vindt immers (2de antistrophe vs. 897 e. v.) het minachten der orakels ingang, dan ontstaat er gevaar voor de burgers: te hopen is het, dat alles duidelijk voor den dag zal komen, en daartoe is het hoog tgd.

863. Een dergelijke wensch wordt gevonden bg Ion Eleg. I 16 didov—xd dixaia tpgovsïv.

s l __ ei eï&e, utinam, vgl. Aeschyl. Sept. 260 aixov/tévcg pot

xovcpov el doitjg xsXog, Eur. Hec. 836 eï fioi yévoixo cpêdyyog xxs.

cpsgovxi = tpogovvxi, êy,ovxt, hebbende, vgl. Ant. 1090 xdv vovy x' djieivio xcöv cpgevcöv cbv vvv q>égei. I. p. v. den tel verwachten infinitivus staat het participium, vgl. Philoct. 477 ooi d' sxXmdvxi xovx ovsidog ov xaXóv, O. C. 648 si ooi y ansg qpijg sfifisvsi xsXovvii fioi.

864. svosnxov, actief, vgl. dosnxog vs. 890.

865. cbv, de quibus rebus, nl. shosBsïv xd ngbg &sovg: zoo spreken de Romeinen van de „lex ambitus".

jigóxsivxai, van wetten en besluiten, die gepubliceerd zgn, vgl. Ant. 481 vó/xovg vnsgBaivovoa xovg Ttgoxsiiisvovg, Eur. Iph. T. 1189 xdv vójiov dvdyx-n xdv ngoxsipsvov oéBeiv. In proza staat het simplex.