Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

Gij ziet een hond 's avonds rukken en springen aan zijn ketting en hoort hem blaffen tegen de maan. Lacht ge om dit onzinnige niet ? Trots het bassen van den waakhond blijft de nachtgodin immers ongestoord haar loop vervolgen?

Het is zomer en de zon schijnt brandend heet. Een arbeider heeft er last van, hij windt zich op en scheldt de verblindende zonnestralen. Lacht gij zoo'n onnoozele niet uit? Hij kan toch de zon niet tegenhouden?

Welnu, nog veel minder baat alle opstand tegen den Almachtige; want Deze woont zoo hoog, zoo onbereikbaar hoog, boven zon en maan en sterren — in den hemel.

Qod lacht Daar heeft Hij een ruim uitzicht op de lage

u uit. aarde aan Zijn voeten en Hij ziet de kleine menschjes in hun machteloos dreigen en ih hun booze uitinkjes van woede en — dan moet Hij lachen.

Ja — de fleere moet er om lachen.

Hij geeft Zich de moeite niet eens om op te staan en met het muitende menschenkind te gaan twisten; weineen — Hij weet immers, hoe onbeduidend, hoe onzinnig de aanvallen zijn tegen Zijn Troon en Hij moet die dwazen verachten.

De Schepper aller dingen steekt den draak met het woeden der volken en hun bedenken der ijdelbeid.

Uw leven is Dit woord ijdel wil zeggen: leeg, onzonder inhoud, benullig, zonder zin, zonder inhoud, zonder kracht.

Wat past het precies voor den mensch!

Wat wordt gij er nauwkeurig mee aangeduid!

Uw leven is ook ijdelheid en uw verzet is ijdel. Uw leven zonder Christus is leeg, zonder doel, zonder overwinning: uw zonden ontnemen u geluk en vrede; uw opstand doet u nooit van den Alwetende onafhankelijk zijn, geen denken aan! Reeds van te voren is het te zien, dat uw haat ijdel en nutteloos is.

Uw vergeefsche, blinde woede doet alleen Hem lachen. Doch dan wordt het anders.

God is heilig en Zijn heiligheid duldt de zonde niet.

Sluiten