is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe klanken : leesboek voor de hoogere en voortzettingsklassen der lagere school

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En eindelijk .... ja .... ze naderden de klip . . . .

ze eenmaal buiten waren, bemerkten ze, dat de storm slechts weinig was geluwd. Het ranke vaartuig danste op de wilde wateren, het scheen terug te willen slaan, zijlings af te zwenken, en soms waren Darling en Grace blijde, als ze slechts de goede richting behielden, terwijl ze niettegenstaande hun krachtsinspanning slechts zeer weinig vooruit kwamen. De hooge golven sloegen over de beide menschen heen, het zeewater, in hooge deining, drong meerdere malen in de boot, en dan moesten ze haastig hoozen, om behouden te blijven. „We komen er nooit," hijgde Darling.

88