is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe klanken : leesboek voor de hoogere en voortzettingsklassen der lagere school

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit alle landen der wereld stroomde het geld toe, dat men Grace Darling wilde geven. Niet minder dan tienduizend gulden werd er in korten tijd bijeengebracht.

Doch toen Grace Darling de groote som ontving, was ze zeer verwonderd.

„Waarom geeft men mij dat?" vroeg ze bescheiden. „Ik heb toch niet anders dan mijn plicht gedaan?"

EEN GEVAARLIJK, KLEIN DIER.

Onder de kudde schapen, die boer Harms in zijn weiland hield, bevond zich één ziek' dier, dat heel stil zijn weg ging en luste-? loos, verwijderd van de anderen, graasde. Dikwijls ging het naar de sloot, om te drinken; en binnen korten tijd was het zóó vermagerd, dat het heelemaal niet meer leek op het vette, gezonde schaap, dat zich alle groene, malsche grasjes zoo goed deed smaken.

„Wat heeft het toch?" dacht boer Harms ten laatste, en hij riep er den veearts bij, die het onderzocht. „Botziekte", zei deze kort, en de boer schrok. „Botziekte? Och, hoe komt 't beest eraan?".

In het weiland, waarop het schaap dagelijks graasde, stond een lange halm, welke er eenigszins anders uitzag dan de overige groene grasjes. Wie hem nauwkeurig bekeek, zag, dat er een slijmig vocht omheen sloot, maar een schaap let daar natuurlijk niet op, en de bek schuurde langs de halmen en slikte er heel wat naar binnen: in een oogenblik was het slijm in het keelgat, en vandaar kwam het in de maag. Dit was het begin van een wijden zwerftocht, dien een gevaarlijk klein dier nu ging ondernemen. Het slijm, dat om de plant sloot, verborg

90