is toegevoegd aan uw favorieten.

Gids voor de officiers-weduwe

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

DIVERSE AANTEEKENINGEN, WELKE VOOR DE OFFICIERSWEDUWE VAN BELANG ZIJN.

1. Kennisgave van het overlijden.

Behalve de onmiddellijke Chef, moet ook den Plaatselijk (Militairen) Commandant dadelijk kennis worden gegeven van het overlijden van een officier. Heeft de overledene ten opzichte zijner 'begrafenis bijzondere wenschen gehad, blijkende uit het nagelaten testament of mondeling aan zijne echtgenoote medegedeeld, dan kunnen deze tevens worden kenbaar gemaakt. De Plaatselijk (militaire) Commandant zorgt dan verder voor het militaire deel der begrafenis.

2. Begrafenis.

Indien de overledene in een militaire ziekeninrichting is overleden, dan wordt, indien niet anders wordt verlangd door de weduwe of familie, de begrafenis geregeld door den administrateur dier inrichting. Deze laatste draagt in elk geval zorg voor de aangifte van overlijden en voor de afgifte van het consent tot begraving.

Aangezien de door de militaire ziekeninrichting verstrekte doodkisten bijzonder eenvoudig zijn, wordt als regel door de nagelaten betrekkingen