Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

Art. 4.

Correspondenten hebben recht op vergoeding van reiskosten derde klasse naar de Algem. Vergadering.

Art. 5.

Voorstellen van leden voor de Algemeene Vergadering moeten vóór 15 Juni bij den Secretaris worden ingediend.

Op de Algemeene Vergadering doet de Secretaris van het Hoofdbestuur verslag van de werkzaamheden der Vereeniging en de Penningmeester rekening en verantwoording van den staat der kas.

De fondsen der kas staan onder het beheer van het Hoofdbestuur, onder verantwoordelijkheid der Algemeene Vergadering.

Art. 6.

De Vergaderingen van het Hoofdbestuur worden door den Voorzitter, in overleg met den Secretaris, saamgeroepen.

Art. 7.

Het Dagelijksch Bestuur bestaat uit de Voorzitter, de Secretaris en één of meer door het Hoofdbestuur daaraan toe te voegen leden.

Aldus vastgesteld ter Algemeene Vergadering van 21 October 1914.

Sluiten