is toegevoegd aan uw favorieten.

Liefdesstrijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

BIBLIOTHEEK VAN „DE PRINS"

schijnt niet geneigd te zijn mij te helpen, meneer Hilliard, al zegt u ook dat u het geheim graag zoo spoedig mogelijk opgelost wenscht te zien."

„Ja, dat wensch ik. En als ik u niet help is het omdat ik dat niet kan."

„Welnu, dan zal ik mij zonder u zien te redden. Ik geef den moed niet op. Wie weet of ik na uw uitstapje geen belangrijk nieuws voor u heb."

Nick keek op zijn horloge. Het was tijd naar het hotel Fairmont terug te gaan als hij dien avond nog met Angela wilde vertrekken.

HOOFDSTUK XX.

IN DE VALLEI.

Angela had zich, aan de Yosemite denkend, voorgesteld dat zij en Nick daar alleen in de vallei zouden zijn, van de andere toeristen door een soort toovermuur gescheiden. Maar zoodra ze in El Portal aankwam, was haar illusie vervlogen, want ziet — aan den anderen kant van den muur waren honderden mannen en vrouwen, die ongetwijfeld haar bestaan evenzeer verwenschten als zij het hunne.

Het was nog heel vroeg des morgens. De groote veranda van het hotel krioelde van jonggetrouwde paren, die klaar stonden uitstapjes te gaan maken.

Weldra reed er een groote diligence voor, met vier flinke paarden bespannen en vóór die nog stilstond was het reeds een geworstel om er een plaatsje in te veroveren.

Toen Angela er half geboeid, half ontsteld naar stond te kijken, verscheen Nick, die uit steweest was om een rijtuig te huren.