is toegevoegd aan uw favorieten.

Liefdesstrijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114

BIBLIOTHEEK VAN „DE PRINS",

diligence nakomen; over een uur komt er weer een. Ze zal zich wel weten te redden."

Toen Kate alles opgeraapt had, ging ze naar het hotel El Portal terug en troostte zich met eenige tijdschriften, die daar lagen en raakte er zoo in verdiept dat ze weer de diligence miste.

Voor den volgenden dag kwam er geen weer. En dan waren mevrouw May en meneer Hilliard reeds verder gereisd, ze wist niet waarheen.

„U doet het beste naar het hotel de Lentiuel te telefoneeren," zei de portier tegen haar, „dan krijgt mevrouw het bericht als ze vanmiddag aankomt, en kan u direct laten weten wat u doen moet."

Ofschoon Angela het heel vervelend vond te vernemen dat Kate dien avond niet zou komen, kwam ze met Nick overeen dat ze zich den volgenden dag te Glacier Point bij hen zou voegen.

„O," riep ze ineens uit, haar handen ontsteld ineenslaand. „Wat is er?" vroeg Nick bezorgd. „Niets, niets... in het geheel niets."

„Ja, er is wel wat. Kom, vertel het mij en ik zal zien of ik er iets aan doen kan."

„Zijn hier goede winkels?" „Tamelijk."

„Wat kan men hier alzoo krijgen?"

„Photografieën, ansichten, allerlei kleine souvenirs, lekkers, medicijnen..."

Angela schudde het hoofd. „Die heb ik niet noodig. Denkt u dat ik hier een nachtjapon zou kunnen koopen?" „Een nachtjapon?"

„Ja, ziet u, hét schoot mij juist te binnen dat Kate mijn valies heeft. Ik heb alleen een paar japonnen bij mij in mijn