is toegevoegd aan uw favorieten.

Eene misdeelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

goed. Een flink mensen als jij vindt wel iets anders... later ... En daarenboven, waarom duld-je een onheusche behandeling ? Je bent toch niet een van die beklagenswaardige schepsels, die geen dak hebben, alleen op de wereld zijn, je hebt nog je moeder, een familie, mij. Maak het dus dadelijk af, die oude grompot verdient niet beter !«

Sprak ik niet flink, George ? Weet-je, ik dacht mij in de plaats van Barbara's eenigen broeder en daarom sprak ik zoo.

»Ach 1« riep Barbara en eindelijk vertelde zij mij waarom zij er op stond deze betrekking te houden. . . Om zulk een reden... I Och, George, ik wist niet wat ik doen zou, toen ik het hoorde, schreien of lachen, maar Barbara was zoo in ernst Die oude grompot schijnt nog een zonderling ook. De huishoudsters wisselen nog al eens bij hem, ik verwonder er mij niet over, nu ik zijne brieven heb gelezen. Hij heeft nu een slimme streek verzonnen: diegene, die bij zijn sterven in zijn dienst is, laat hij een legaat na Nog beter zou hij gedaan hebben met het legaat te noemen, maar dan was ook alle verrassing er dadelijk af, dus de som blijft een spannend geheim. Ongetwijfeld voor de arme schepsels, die hun zuur broodje bij hem verdienen moeten, een verlokkend vooruitzicht, dat echter niet .heeft kunnen verhoeden, dat er nog steeds van die onverstandige meisjes geweest zijn, die deze schoone, maar onzekere toekomst prijsgaven voor zekerder, blijder heden, en die den ouden heer, met zijn knorrig humeur en zijn mooi testament, hebben laten zitten. Anders Barbara I Zij heeft het heroïeke voornemen opgevat hem eö zijn humeur te verdragen en hem >uit te dienen* I Dit nu is Barbara's buitenkansje.