is toegevoegd aan uw favorieten.

Leesboek voor gymnasiaal, middelbaar en voortgezet lager onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

Nee hoor, 't is al weer mis! Zou het 4—»1 worden? zou 't 4—1 worden?

O, als Stoop hem nu eens hield, als-ie hem nou es . . .

Goed zoo, Stoop, mooi gestopt! . . . o, niet ver genoeg, niet ver genoeg ... zie je wel, daar komt Baily al aan, daar zal-ie . . .

Wa's dat? . . .

Nee maar, wat doet Stoop nou? Laat zich pal voor Baily vallen! Da's gewaagd! Als de Vitesser verkeerd trapt, dan is Stoop er bij, dan krijgt-ie den trap zoo tegen z'n kersepit... Daar vhegt de bal Mooi zoo, fijn Stoop!

Een donderend applaus van de tribunes en langs de lijntjes.

„Hoera! Hoera!" gillen Eddy, Kees, Tony en Piet.

„Schitterend!" roept Kees; hij heeft Stoop tegelijk al z'n fouten van dien middag vergeven.

Eddy springt opeens wel 'n meter de lucht in: Mannus heeft den bal!

Daar rent-ie heelemaal alleen door alles heen!

Kijk hem es vliegen! Wat kan die kerel toch drijven! Zou d'ie 't halen? Kijk Rovers eens naast hem loopen! Da's ook 'n taaie, die half-back van Vitesse!

Wat doet Mannes nou?

Hij wijkt heelemaal naar links uit en er is geen enkele A. F. C.-er voor het doel. Nee, die ren loopt dood ... is nou al te zien. Zie je wel, Van Eijk heeft het al in de gaten, staat heelemaal links in de goal.

Hè??

Eddy en Kees staan met open monden, alsof de bal zoo tusschen hun kaken is doorgevlogen. Zoo'n prachtschot hebben ze. nog nooit gezien!

Precies in den rechterhoek!

Hoe is het mogelijk! Zuiverder kon het niet.

3-2!!

„Nog eentje A. F. C.! nog eentje! Hup A. F. C.!"

Ze schreeuwen, ze zingen, ze brullen om den gelijkmaker,