is toegevoegd aan je favorieten.

Leesboek voor gymnasiaal, middelbaar en voortgezet lager onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

298

SILHOUETTEN.

In het toevend licht, dat later Dan de zonne blijft Wijlen bij het stille water. Waar ons bootje drijft,

Schuiven zwart en zonder zwaarte, Fijn gehjnd en strak, Fietsertjes voorbij de klaarte Van het hemelvlak

Hunne fijne silhouetjes. Schaduwen gelijk. Zeer geleidelijk en netjes Langs den Amsteldijk.

Met gestadig beenbewegen Gaan ze fijn en stil. Na elkaar, elkander tegen. Ieder naar zijn wil.

Komen twee elkaar te ontmoeten, Glijden ze meteen, Zonder botsen, zonder groeten Door elkander heen.

Wordt het donker, wordt het later. Met gebogen rug Gaan ze haastig langs het water Naar de stad terug.

En ze voegen bij de sterren, Aan de lucht geplaatst, Nog een lichtje, dat van verre Over 't water kaatst.

JACQUELINE E. VAN DER WAALS. Nieuwe Verzen — Nijkerk, G. F. C a 11 e n b a c h.