is toegevoegd aan je favorieten.

Leesboek voor gymnasiaal, middelbaar en voortgezet lager onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

300

In den avond nog, bedrogen, ging de moede schim gebogen, kroop de zwarte schaduw rond of-ie geen petatters vond.

En alvorens te beginnen aan het maal, zei de boerinne, hoe een groote, vreemde hond zocht, of-ie geen petatters vond;

JAN PRINS

Uit: Tochten — Amsterdam, W. Versluys.

EEN VERGADERING VAN DE POLITIEKE KOMPASNAALD.

EERSTE BEDRIJF.

NEGENDE TOONEEL.

Schor (komt op). Aha, goeie morgen, goeje morgen mijnheer Valburg.

Valburg.

Goeje morgen mijnheer Schor. — Wij zijn mannen van de klok: 't zal langzamerhand tijd worden.

Schor (op zijn horloge ziende).

Op slag van half tien.