is toegevoegd aan je favorieten.

In Zweden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

301

met hun vrouwen. Zeker,, de vrouwen er ook bij. Waarom zouden die minder belangstelling voor opvoedkundige vraagstukken moeten hebben dan de mannen? Zij zijn toch moeders? Zij hebben toch de opvoeding der eerste jaren bij na. geheel en die deivolgende jaren grotendeels voor haar rekening? Wee de pedagogiek, die door geleerderigheid de moeders van zich afstoot of — waar de laatste tijd nog meer gevaar voor is — door geleerderigheid de moeders bederft.

Terwijl ik dit schrijf, ben ik in gedachten al niet meer in de seminariumzaal. Ik zit in een huiskamer. Een jong, blond vrouwtje is de heerseres in dit verblijf. Een bizonder mooi vrouwtje, slank en blank en blond. Haar man... Maar kent ge „De echtgenooten van Turijn," de novelle van Mevr. Bosboom-Toussaint? Och, ge weet wel, de novelle van dat eigenaardige huwelik: zij een wonder van schoonheid, hij een klein, ineengedrongen, gebocheld mannetje. Maar ge kent die novelle niet, men leest ze niet meer? Dat was alles valse romantiek? We lezen nu de zuivere realiteit? De zuivere, smerige realiteit? Van allerlei lage hartstochten, dierlike driften, zoals het eigenlike leven is? Jammer, jammer. Want dat huwelik van die Turijnse echtgenoten was toch wel mooi, zo ideaal. Zij zag met zo'n diepe, bewonderende eerbied tot hem op, ofschoon haar bevallige slankheid vorstelik uitrees boven zijn kleine gedrochtelikheid. De schoonheid eerde de zielenadel. Zulke ideale huweliken... Wat zegt ge, dat het verzinsels zijn van mooi-makende