is toegevoegd aan uw favorieten.

Rapport der defensie-commissie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

DEPARTEMENT VAN LANDSVERDEDIGING.

partement van Koloniën, dat uit zoo vele heterogene afdeelingen (Rechtswezen; Geldwezen en Belastingen • Begrooting en Comptabiliteit; Binnenlandsch Bestuur; Decentralisatie; Landbouw, Nijverheid, Handel en Scheepvaart; Onderwijs', Eeredienst en Volksgezondheid; Gouvernementsbedrijven en Burgerlijke Openbare Werken ; Personeele Zaken Militaire dienst • Personeele Zaken Burgerlijke dienst, enz.) is opgebouwd,' jazelfs reeds een af deeling „Land- en Zeemacht" kent; het zal dus ook in staat zijn zich met de zorg over de vloot te belasten. Aldus zal het aan de Indische Regeering duidelijker blijken van -hoe groot belang het is, dat het vraagstuk van het Europeesche en van het inlandsche personeel op de beste wijze wordt opgelost en dat de vloot geheel zal opgaan in hare natuurlijke rol