Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

eigen glorie, besteedde de tweede zijn rijk leven uitsluitend ter eere Gods. Daarom bracht Napoleon bloed en tranen over Europa, maar werd Don Bosco een zegen voor duizenden, zoowel in de nieuwe als in de oude wereld.

De Italiaansche minister Rattazzi, 'n vinnig vijand der Kerk, noemde Don Bosco dan ook het grootste wonder van zijn tijd, Koning Victor Emmanuel noemde hem een heilige, de Spaansche afgevaardigde Lasters een der grootste figuren der 19e eeuw. Bisschoppen en Kardinalen, ja zelfs de pausen Pius IX en Leo XIII hebben hem geprezen als den roem van Italië, den man der Voorzienigheid, het wonder der wereld. Kardinaal Svampa beschouwt hem als den uitstekendsten opvoeder niet alleen van Italië, maar van de heele wereld, en de beroemde Deensche bekeerling Johannes Jörgensen zegt van hem: Don Bosco is de grootste getuige van onze dagen voor de waarheid, dat christendom en beschaving één en hetzelfde zijn.

Wat ook anderen tot de grootheid van dezen heiligen priester mogen hebben bijgedragen, vóór allen en méér dan allen heeft zijn moeder Margaretha er deel aan gehad. Zij toch was in zijn jonge jaren z'n eenige opvoedster en zelfs toen hij reeds priester was, stond zij hem nog ter zijde met haar raad en haar gebed. Er is misschien geen enkel voorbeeld in de geschiedenis der heiligen, waar wij het leven der moeder zoo trouw weerspiegeld zien in het leven van het kind en waar de moederlijke opvoeding zoo» duidelijk in de deugden en karaktertrekken van den vol* wassen zoon aan het licht komt.

Laten we bewonderen en navolgen het leven van deze voorbeeldige vrouw, deze model*christin en model*moeder.

II. MARGARETHA ALS JONG MEISJE. Margaretha was de dochter van eenvoudige landlieden in Noord*Italië, Melchior Ochiena en Dominica Bossone, en werd geboren precies 100 jaar voor den dood van haar

Sluiten