is toegevoegd aan je favorieten.

Demonen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

307

maar zijn reputatie op te houden, MaaT het doode vinkje, dat ze eens naast zijn bord legde met het vertrouwende bevel „maken", had hij toch niet kunnen doen herleven.

Maar Geeske's gietertje zou hij maken'. En met het vertrouwen van Geeske en Elsje, zou hijzelf zijn gewonde en geschonden hart opdragen aan die goddelijke ontferming, die... die Liefde, die nu tot hem glimlachte en die eens misschien zou heerschen in het rijk der demonen.

Een diepe, zoete teederheid voelde hij opnieuw in zich gewekt. En tegelijk een frissche, zonnige kracht. En terwijl hij opstond' flitste, zonder hem te verbazen, de blijde gedachte door zijn hoofd: dit, dit eindelijk is werk dat zin en waarde heeft.

XXXIX

Victor trad de werkplaats binnen. In geen maanden was hij er geweest. Zwoel-benauwd vond bij het er en dadelijk zette hij twee ramen tegen elkaar open om het vertrek wat te luchten. Daarop begon hij zijn soWeerlood te smelten en trachtte een petroleumgas-toestel aan te steken' om dén bout in de blaasvlam te gloeien. Het toestel echter scheen leeg, wilde niet branden. Haastig greep hij een petroleumkan en schudde haar om te voelen of er nog iets in was. Maar terwijl hij schudde keek hij om naar een der Tarnen dat heftig dichtsloeg door den tocht, hield dè kan scheef en goot een breede, gulpende straal over het toestel, in welks voörwarmer de spiritus nog brandde. In een oogenblik stond de geheele werktafel in vlam. Victor deinsde achteruit, maar stootte daarbij dè volle flesch spiritus om. Zij brak en ook haar inhoud stroomde naar alle zijden brandend weg.

Victor vloog naar een kast in het andere einde der loods. Er moesten groote linnen zeilen liggen, waarmede hrj de vlammen zou kunnen verstikken. De kast bleek echter leeg en eerst nu herinnerde hij zich, dat hijzelf de