is toegevoegd aan uw favorieten.

Bikoerim

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

BIKOERIM

waarvan-ie drie voor zich-zelf hield.... gotja, dat mocht zoo'n jongen toch wel hebben, ie moest toch knappies voor den dag komme, en de ander was bij zoo'n melk-maatschappij, waar-ie vijf verdiende.... Béste kindere.... Nou maar dat dee 'r nou ein'lik niet toe, waar ze maar op neer wou komme: Fanny had 't zóó'n jammer gevonden, dat ze nog maar als niet an trouwen konden denken: Zij had 't eerste bovenhuis en nou was boven haar nog 'n étage leeg, 't had toch zóó geschikt geweest, als zij dat nou hadden kunnen huren, want God! familie met elkaar, had ze gezegd, 't had dan net zoo goed als 'n vrij bovenhuis geweest, terwijl ze nou niet wist wie ze boven d'r kreeg.... daar kon je maar geen last mee hebbe!.... En ze was d'r na heel wat omheen-gedraai rondweg voor uit gekomme, dat ze nou maar niet begrijpen kon, waarom ze niet tot trouwe konde kome; als Arie werkte, had ze gezegd, verdiende-ie toch in één week meer dan haar man in drie! .... Nou, daar had ze maar niks op geantwoord: je komt toch niet bij de mensche op visite, om ruzie te make, en dat had d'r dan van gekomme... Wat zei je me van zóó iets!.... Zij zou nou voor geen geld zoo iets willen zegge, maar as ze 'n valderappes voor had gehad — weet je wat die had gezegd?.... „Als je dan denkt dat we 't zoo goed hebbe, nou dan:, over 't einde van je jare!".... Arie knikte 'n paar maal van ja, hoorde eindelijk wat Jaap hem vroeg en had toen plotseling eene uitbarsting van verontwaardiging; èf-ie d'r van wist! Hij zou 't denken! En hij begon te vertellen van 'n paar meisjes, snijdstertjes, die door hun ouders „geëxploiteerd" werden. Telkens hield hij even op, keek Jaap aan met verbazingsblikken van: hoe kan zoo iets bestaan?.... Wat zeg je daarvan!... In zijne door het geheugen-doorzoeken verdofte oogen nu en dan een óplichtende wrok, als van iemand die zich persoonlijk beleedigd voelt en den smaad onmachtig-weerstandloos moet dragen. O! die bloedzuigers, die