is toegevoegd aan uw favorieten.

De gedichten van den Schoolmeester

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68

KNECHT.

' - Mijnheer ! Mevrouw wenscht U te spreken. DADELPRACHT. Laat ons dan zonder complimenten hetijs desafscheids breken.

KNECHT, stil tegen Mevrouw. Mevrouw! zeg vooral niet, dat ik u dien brief gaf. MEVROUW, ter zijOè.

Reken op de bescheidenheid eener vrouw, Die u gewis zal beloonen voor uw vaardigheid en uw trouw. De brief is veilig, wees daar zeker van, in mijn handen.

O Pronk- en puikjuweel der vereenigde Nederlanden, Met uw correspondeerende armen en handen, Hoe zijt gij nog zoo laat en negligé ? Deel mij het geheimzinnige van dit raadsel mee ?

DADELPRACHT.