is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeemansgidsen voor de kleine vaart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uddevalla.

83

tusschen Orust en het vaste land, is slechts te bevaren voor schepen met 8 of 9 voet diepgang; de tweede, tusschen Orust en het eiland Tiörn, is zoo ingewikkeld en smal, dat schepen met meer dan 14 voet diepgang er niet in kunnen gaan; de derde door de Marstrand-Fiord langs den Z. en O.kant van liöm, heeft voldoende diepte om schepen van elke grootte toe te laten tot op 3 mijl van de stad; hier is het vaarwater versperd door den drempel te Sunningesund, waarover een geul met een diepte van 25 voet gebaggerd is; in de haven zelf staat 24 voet water.

Groote hoeveelheden graan en nujnbalken worden uitgevoerd;

Men kan hier herstellingen doen uitvoeren; een sleepboot is is beschikbaar.

Tusschen de eilanden in de Marstrand F iord heeft men aan de Zuidznde van het eiland Zuid-Astol in 13 tot 17 vadem water een veilige stopplaats en een andere in 7 tot 8 vadem water aan de XO.znde van het kleine eiland Hdttan, 2^ mnl verder naar binnen. Schepen bestemd naar Uddevalla moeten zich voor de douanen aanmelden te Hdttan, waar ook loodsen te verkrngen zijn. Kleine schepen, bestemd naar Uddevalla', maken dikwijls gebruik van het smalle lastige vaarwater Zuidoost van Klofverö, Köön en Instö; op deze wijze ontloopen zy de hooge zee aan de buitenzijde.

Op Kommissen, een rots aan de Westzijde van klofverö, staat een steenen baak met kruis en een zelfden steenen baak geeft de rots Skinnbroken aan.

Lekskar In de iialo'*iord bezuiden Klofverö, tusschen de eilanden jRóVö, Hyppeln enz., is zulk een groot aantal eilandjes en riffen, dat, hoewel er voldoende diepte is voor de grootste schepen, niemand mag beproeven zonder de hulp van een plaatselijke bekende biet in te varen.

Kleine kustvaartuigen gaan er door naar Kongelf en zelfs naar Göteborg, wanneer buiten te veel zee staat.

Kleine onbewaakte geleidelichten, getoond te Ixkskdr, Salö, ^tff^tl,HaUsö, Riorkö, en \arholm. ZJj dienen om schepen binnendoor te geleiden van Marstrand naar Göteborg. Zie L.l. no. 68 t/m 74.

Torrhoskar Dit rotseiland is door de afzonderlijke ligging, de roode kleur en een baken op den top, 19 M. boven water, zeer kenbaar van de talrijke eilandjes en rotsen