is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeemansgidsen voor de kleine vaart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108

NOORD-TOEGANG NAAR DE SOND.

Stormseinen (Zie bijlage). Reddingboot met vuurpijlinrichting. Loodsstation.

Op li mijl beZ. Torekov, ligt op 750 M. uit den wal een plekje met 2| vadem, aangeduid door een rood drflfbaken met 2 afhangende bezems.

Op korten afstand Noordwest van de kerk van Lichten Torekov. Torekov, op het rif een klein vast groen Vis-

scherlicht.

i, ^ Van palen 27 M. uit elkaar een stel van 2 roode

Geleidelichten. , * ,.

geleidelichten.

Geleidelfln N 41° O. (NO. f O.).

Hét rif is door een 150 M. langen dam, die als golfbreker dienst doet, aan den wal verbonden en geeft, bfl W.lflke winden, een goede beschutting aan kleine schepen en schuitjes.

w 11 j t»j » Diteiland, bfl het voorgebergte van Tore&or, nallanas-VatterO. gn gedeeltelök bedekt metafgeknotte

boomen, is moeilijk te onderscheiden, wanneer men van het NW. nadert; gezien van N. of Z. ligt het vrfl van den wal. Ongeveer i mfll W. en N. van het eiland steken banken uit.

De ankerplaats aan • de binnenzijde van het eiland is van veel nut voor schepen, die het in den wind hebben en is ook een mooie wijkplaats.

Zoo noodig kan er een geheele vloot ankeren en men ligt er veilig voor alle winden, behalve die van NW. tot NO., welke meestal vergezeld zfln van mooi weer en die van ZZO. tot ZW.

Wanneer men in de straat in de buurt van de KaUarstene opwerkt, moet men de kust van het vaste land niet te dicht naderen en wanneer de lichttoren op Kullen inéén is met de Vingaskar over stag gaan.

De W. en N.zflde van Hallands-Vöderö kan men tot op 1 mfll naderen, hoewel het met een N.lflken wind schijnt alsof op 2 mfll uit den wal hooge branding staat; de bodem is hier rotsachtig en ongelflk.

BeZ. den hoek liggen beW. het licht van Vingaskar op 1 tot 2 mfll afstand riffen met 2 tot 4 vadem water.