is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeemansgidsen voor de kleine vaart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

GEVAHEN.

ger op de kaart stond Pitkanen staat thans bij 3f vadem E.D. Betonhing. Een Z. drijfbaken.

Schepen, die naar fredriksharnn bestemd Zeilaanwrjzing. ta^n, moeten beslist een loods nemen, daar het voor een vreemde onmogelijk is de stad te bereiken zonder de hulp van een deskundige.

Vanaf Oren-Grund zijn eenige vaarwaters met rotsige eilanden, die bevaren kunnen worden door personen met groote plaatselijke bekendheid, maar de gewone en meest veilige weg is langs het baken op Aspö.

De reeds beschreven kaap op dit eiland kan men gemakkelijk herkennen.

Van de N.punt van Hogland naar beZ. Aspö waar men een loods kan krijgen, is ongeveer NO. t. O. 10 a 11 mijl.

Men zal wel doen de reeds genoemde talrijke eilanden en klippen ZW. en O. van Aspö te vermijden.

Bij Aspö kan men met behulp van een loods een goede ankerplaats vinden, daar de kale lage rotsen en klippen over si aan de zeezijde, zoowel als aan de O.zijde, een natuurlijken golfbreker vormen.

De rotsen zijn zeer steil en het is niet raadzaam ze Tan de zeezijde te naderen, omdat de diepte zeer onregelmatig is en het lood geen aanwijzingen geeft.

. Van om de W. komende moet men de kaap op Aspö niet Oostelijker brengen dan NO., van het O. komende niet Westelijker dan NW. t. W.

In den binnenvaarweg van Koursalo tot aan den toegang naar Viborg zijn talrijke lichten en sectoren beurtelings wit-rood, blifesemlicht rood en groen en geleidelichten beurtelings wit-rood.

W ola Fiord *a ^GZe ^ord °P onSeveer 27° 45' O.L., 16 mijl ' O.lijk van Fredriksharnn, staat voldoende water (Viro-Lachti). , -.i: , , ,

' voorde grootste schepen, maar de toegang, over

de Shtandart-Eeede met vele gevaren, tusschen Pukionsari en

Pitkopas ij zoo nauw en lastig, dat een vreemde er zonder hulp

van een loods zoo niet kan komen.

Om de Shtandart-Reede te verbeteren, zijn verscheidene der

klippen opgeblazen en heeft men gedregd tot een diepte van

26 voet, zoodat nu schepen van 24 voet diepgang kunnen opvaren.