is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der Engelsche handelstaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104

Alvorens evenwel op Uwe offerte nader in te gaan, zouden wij gaarne eens een monster zien en wy verzoeken U derhalve ons één dezer patjols te zenden. U gelieve debetnota bij te sluiten, wij zullen dan dit bedrag per cheque remitteeren. Hoogachtend,

Handelsvereeniging „Hollandia",

J. van der Lei.

University of Sheffield. A view of the Turning Section, showing students and demonstrators engaged in the production of accurate tools.