is toegevoegd aan uw favorieten.

Latijnsche grammatica

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101 § 81.

permulceo, liefkozen, tot bedaren brengen.

i r r ï d e o, uitlachen, bespotten.

dissuadeo, afraden. persuadeo *, overreden, overtuigen.

permaneo, volharden (pérmanet).

d ê f 1 e o, beweenen.

e x p 1 e o, vullen, aanvullen, vervullen. s u p p 1 e o, aanvullen.

a b o 1 e o niet bij Caesar en Cicero, het eerst bij Liviua e. i

admoneo2 en commoneo, herinneren (ddmonës).

a d h 1 b e o, aanvaarden (ddhibet). jp r o b i b e o, verhinderen, posthabeo, achterstellen bij.

displlceo, mishagen.

absterreo en dëterreo, afschrikken, perterreo, zeer verschrikken.

1 persuadeo tibi, ik overreed u.

3 admoneo aliquem de re: ik herinner iemand aan iets.