Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin

HOOFDSTUK II. EENIGE HULPBOEKEN EN HUN GEBRUIK ^ § 28. Vereemgd kas- en kassiersboek

§ 29. Wisselboek ■ 83

§ 30. Ingaand remisenboek . . . . ' ' "4-*' [ 88

§ 31. Uitgaand remisenboek . . . . 88

§ 32. Remisen aan den bankier • ■ . . 89

§ 33. Traitenboek ... 90

8 34. Inkoopboek eener 'import- 'en exporteaak.'£ «ffiT -_/L Ink°opboek voor goederen van buitenslands'of §35. Faotuurboek eener commissiezaak 93 & 66. Consignatieboek .... 96

§ 37. Opgaven over hulpboeken! . ' ' ' 1 98

§ 38. Commissieboek 100

Opgaven 126

§ 39. Compagniezaken . .

§40. Wisseltrekkingen in 'compagnie'zaken '. '.]fa

§41. Doorzending van goederen in compagnie ,f

Opgaven ..... 150

§ 42. Compagnieboek. 151

§-43, De afsopuSnd:r rel:ening öoede;en in com^e •' ; ; • •' m

§ 44HODeDboTekE f\ **™ * HET ENKEL BOEKHOUDEN. §44. De boeken in het Enkel Boekhouden . .

§ 45. Onderverdeeld winstoverzicht 168

9 4/. idem op een raporthandel van zuidvruchten „i Opgaven i/b

§48. HOOFDSTUK IV. HERHALING . '^

§49. HOOFDSTUK V. EXAMEN-OPGAVEN . .' ^

Sluiten