is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch boekhouden : handleiding bij het onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

De belasting wordt dan berekend over / 7300,— en

bedraagt dus a 9,05% f 660,65

zoodat uitgekeerd kan worden fJ 733#,35

Totaal / 8000,—

Voor de belasting, verschuldigd wegens tantièmes, kan de onkostenverzekering worden gecrediteerd, in welk geval de tantièmerekening voor het netto bedrag der uit te betalen tantièmes wordt gecrediteerd. Echter kan men ook de tantièmerékening voor het bruto bedrag crediteeren, zooals in het gegeven voorbeeld; de rekening wordt dan gedebiteerd bij de betaling der tantièmes en de belasting.

Volledigheidshalve zij nog medegedeeld, dat de aandeelhouder voor zijn dividend en de tantièmist voor zijn tantième nog persoonlijk in de inkomstenbelasting wordt aangeslagen.

TOEPASSING: §§ 36—39: Opgaven 7e reeks.