Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INH

OUD.

Blz. Blz.

naam van ons land. hoe ons Zomerbed. Winterbed. Hoog-

land begrensd wordt. hoe de Water 41

grens is aangegeven ... 3 Scheepvaart. Bruggen ... 43

vorm van ons land. zebën, Zand en Slib 47

vasteland en eilanden . . 4 Klei 48

provincies, hoofdplaatsen. Oude Rivierarmen .... 50

spoorwegen 6 de kaart van utrecht . . 50

richting 7 de kaart van noord-holland 51

onze groote rivieren ... 8 amsterdam 52

de kaart van friesland . . 10 de zaanstreek 56

richtingen . .- . /. . . . 10 De Zuiderzee met de Wadden 56—58

kanalen 11 Diepte. Vis8cherij. Scheepvaart.

omgeving van friesland . . 12 Dijken enhooge gronden. Hoog

friesland en de Zuiderzee . 12 j; water. Sluizen. Zeeklei. . . 56 middelen van bestaan ... 13

de kaart van Groningen. . 13 Laagveen 58—66

middelen van bestaan ... 14 ... n , . t . .

. . Wegen. Grondwater. Afwatering.

de kaart van drente ... 14 ™0 V=, - ° co

.i Planten en dieren. Gas . . öö

repetitie . . . . • . . . .14 , Waar laagveen gevonden wordt 61

grasland 10 Middelen van bestaan . . .64

bouwland 18 Turf Dr00gmakerijen ... 65

_ , . „ .. , .„ „„ de lage helft van ons'land.

Zandgrond. A. Heidezand 19-29 duinen en dijken .. . . . 67

De woeste heide I 19 klompenmakerijen .... 69

De woeste heide,' U \ \ '■ .22 de kaart van zuid-holland 69

De bebouwde zandgrond . .23 wat er met de landbouwpro-

Veeteelt op den zandgrond. . 24 ducten gebeurt 70

Waar heidezand gevonden wordt 26 verkeer . 71

Bosch op den'zandgrond . .28 getijdenrivieren en getijdenwateren t2

Zandgrond. B. Duinzand 29—35 x>s kaart van zeeland . . 73

De Duinen 29 de zeeuwsche wateren . . 74

De Zee en het' Strand '. '. '. 30 verkeer, kleederdrachten;. 76

De Duinen (vervolg)'. ... 33 middelen van bestaan. . . 78

: BadhótelsenVisscherswoningen. db kaart van noord-brabant 79

Duinwater 34 middelen van bestaan. . . 79

de kaart van 0verusel . . 35 DB MAAS °}

twente 36 verkeer bl

de kaart van gelderland . 37 de kaart van limburg . . w

bosch . 38 middelen van bestaan. . . 82

Onze groote rivieren. . 40—50 Hoogveen 83

Stroomdraad. Kribben. Kaden. 4üo| ■ oefenvragen .... 88—104

/depot *\ (ned.publ) V o. J

Stroomdraad. Kribben. Kaden. 4'

Sluiten