is toegevoegd aan je favorieten.

Liefde overwint

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trek binnen. We groetten vriendelijk en met een: „ga zitten man!" werd onze groet beantwoord.

„Je bent zeker een koopman", zei Sprank, die in een ouderwetse leuningstoel gezeten, welbehagelijk dikke rookwolken uit een grote Duitse pijp zat te blazen.

„Neen", was ons antwoord, „we behoren niet tot de koopmansstand; maar delen onder de mensen tractaatjes van „de vrienden der waarheid" uit en willen er u ook enige ten geschenke geven."

,,Ik heb geen tijd", zei de boer, „om te lezen, 'k Heb het veel te druk. Al dat lezen geeft niks, werken moet een mens, daarmee kom je vooruit in de wereld, nietwaar moeder? Als we niet hard hadden gearbeid, zouden we nu geen koeien en varkens hebben." „Zeker", antwoordden we hem, „arbeid is noodzakelijk, maar de mens zal bij brood alleen niet leven." Wat zette de boer grote ogen op, toen wij hem dit zeiden. Hij scheen er niets van te begrijpen.

„Dat kan wel wezen", sprak hij luchthartig. „Ben jij soms een dominee of zo iets? Je behoeft bij mij niet om het een of ander te komen vragen; want ik geef toch niets", zei hij nors.

„We komen u iets brengen, dat u niets kost",

6