Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

458

iv. de kennis van het boek. bibliographie.

Wimpfeling. — Knod, G. Zur Bibliographie Wimpfelings. (Centralblatt für Bibhothekswesen. Jrg. V. 1888).

Windeck. — Wyss, Arthur. Eberhard Windeck und sein Sigmundbuch. (Centralblatt für Bibhothekswesen. Jg. XI. 1894).

Winkel, te. — Fuldauer, D. Jan te Winkel, 1847—1917, m. beschrijving zijner uitgegeven geschriften. (Het Boek. Jg. VI. 1917).

Winthrop. — Colby, E. Bibhographical notes on Theodore Winthrop. N.-Y. 1917. 8°.

The plates of the Winthrop books. N.-Y. 1918. 8°.

Witsen. — Naber, S. P. 1'Honoré. Een tweede uitgave van Nicolaes Witsen's „Scheepsbouw en bestier" ontdekt, m. bibhogr. bescluijving. (Het Boek. Jg. III. 1914).

Witt, de. — Naamlyst van alle de voor- en tegenschriften, raakende het karakter van Joan de Witt, raad-pensionaris van Holland. Met derzelver prijzen. (1758). 4 blz. 8°.

Wolff en Deken. — Burger Jr., C. P. De briefwisseling van Betje Wolff en Aagje Deken met Jan Everhard Grave. (Tijdschr. voor boek- en bibhotheekwezen. Jg. III. 1905).

Onuitgegeven brieven van Wolff en Deken. (Het

Boek. Jg. IV. 1915).

Catalogus der tentoonstelling van boeken, handschriften,

portretten enz., betrekking hebbende op Ehzabeth Wolff, geb. Bekker en Agatha Deken, gehouden te Vhssingen bij de onthulling van het gedenkteeken op 23, 24 en 25 Juh 1884. Utr. 1885. 8°. (niet in den handel).

(Dyserinck, J.). Catalogus van de tentoonstelling van

handschriften, boeken, portretten, enz. van Ehzabeth Wolff en Agatha Deken, gehouden te 's Gravenhage bij gelegenheid der onthulling van den gedenksteen ter harer eere op het kerkhof „Ter navolging", te Scheveningen. 's Grav. 1895. 8°.

Wolgemut. — Zie: Schedel.

Wyngaert van S. Franciscüs.—Krultwagen.B. DenWyngaert van Sinte Franciscüs. Antw.l518.(Neerlandia-Franciscana. 1.1914). Zeiller. — Zie: Merian.

Zell. ■—■ Kuhnert. Heinzich Zeil. 1913. (Beitrage zum Bibhotheks- und Buchwesen Schwenke gewidmet).

Zerbolt. — (Jostes, F). Die Schriften des Gerhard Zerbolt van Zutphen „De libris teutonicahbus", 1890. 8°. (overdruk uit Historisches Jahrbuch).

Zoet. — Zuidema, W. JanZoet. (Oud-Holland. Jg. XXIII. 1905).

Zuallart, J. — Bibhotheca Belgica.

Zottere, P. A. de. — Bibhotheca Belgica.

Sluiten