is toegevoegd aan uw favorieten.

De industrialisatie van China

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70

I. CULTUUR-HISTORISCH.

voeding x) van China, tevens stelde zij zich de verzorging van het lichamelijk welzijn der Chineezen tot taak. Werd de vaccinatie reeds in 1805 door Alexander Pearson in Canton toegepasta), in het jaar 1820 voorzag Robert Morrison in samenwerking met Dr. Livingstone de Chineezen te Macao van medicijnen, terwijl zeven jaren later T. R. Coüedge er een polikliniek oprichtte, waarin in vier jaar meer dan 4.000 patiënten werden behandeld 8). Meer bekend is de instelling van de te Canton op 4 November 1835 opgerichte oogheelkundige kliniek van Dr. Peter Parker, waarvan de totstandkoming in 1837 van „the Medical Missionary Society" het gevolg was. Hospitalen en poliklinieken, armenapotheken werden in het leven geroepen. Terwijl in 1876 reeds 18 hospitalen en 24 poliklinieken bestonden, die meer dan 13.500 patiënten *) te behandelen kregen, was het aantal hospitalen 35 jaren later, n.1. in het jaar 1910, tot 170 gestegen.

De werkzaamheid der Christehjke missie op dit gebied bhjkt ook ten duidehjkste uit de volgende tabel.

Aantal Aantal Patiënten

Jaar

Hospitalen ... ?' Intern Extern Totaal klinieken

1876 18 24 46.576 88.805 135.381

19105) 1706) 133 45.188 897.011 942.199

19157) 330 223 104.418 1.535.834 1.640.252

1921 8) 323 241 144.294 — —

Heeft China door de commercieele relatie met het Westen de waarde leeren kennen van daad en kracht, aan de Christehjke

*) Zie ook J. F. Goucher: Some Recent Developments of Christian Education in China, in „Clark University Addresses 1912", New York 1913, pag. 388 —409.

') C. W. Young: The Westernizing of Chinese Medical Practise, pag. 207, in „Clark Univ. Adresses 1912", New York 1913, pag. 199 — 222.

») S. Wells Williams: The Middle Kingdom, Vol. 2, New York 1914, pag. 333 en zie ook C. W. Young, ibid.

') S. Wells Williams: Ibid, pag. 366.

•) The China Yearbook 1914, pag. 521.

*) C. W. Young: Ibid, pag. 209, geeft andere cijfers, nl. 126 hospitalen, 51.121 interne en 1.548.707 externe patiënten. ') The Statesman's Yearbook 1921, pag. 748. *) The China Yearbook 1921-2, pag. 817.