is toegevoegd aan uw favorieten.

Ik kan huishouden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78

IK KAN HUISHOUDEN.

Een eenvoudig hygiënisch bed met nachttafeltje.

moet er ook op letten, dat de bedden niet op den tocht van de deur worden geplaatst. Wanneer op die manier de legersteden de gunstigste standplaats hebben, dan kunnen de overige stukken verdeeld worden.

De kaptafel stelt een bijzonderen eisch; zij moet zoo staan, dat degene, die haar gebruikt, goed belicht wordt.

Behalve het bed en de kaptafel behooren

er m een slaapkamer nog de kleerkast, de

mno„r, f i j , . ""g ub Kieerjsast, ae

wascntafel, de nachtkastjes, eemge stoelen eh misschien nog een gemakkelijke

Stoel. Hoe minrW w in Ofo„+ v,„„ t—j. tït ,° , ° ■ . , , j .

^™ a Ï t i—r • uo«u. wanneer men ae geiegenneiü Heett

om de kleerkast in een kleine kleedkamer te zetten, dan moet men er gebruik van maken Wanneer men de waschtafel daar ook in kan plaatsen, dan moet men zich dat voordeel niet laten ontgaan. Voor den vloer is linoleum zeer geschikt; een goed kleed, waarvan de wol niet loslaat, geeft een sympathieke warmte, voldoende zijn kleine geweven beddenkleedjes of matten

De studeerkamer moet geen Moorsch, Perzisch of een ander Oostersch karakter dragen; ook moet de boekenkast er niet als een geweerkast uitzien !Lm! Z&\?k°PPen, verzierd zijn. Er behoeven ook geen ridderharnassen van geperst bhk of geleesde bogen aan den muur hangen. De plaatsing van de meube s wordt door de schrijftafel bepaald. Die heeft absoluut aanspraak op het beste hcht en moet tochtvrij staan. Het is verkeerd haar zoo te plaatsen, dat het hcht van rechts mvalt, of dat zij in den hoek van de deur staat. Het hcht sXlvendrrechter3 * loodrecht °P de schrijftafel vallen, want de

nana mag geen schaduw op het papier geven. In de nabijheid der schrijftafel moeten eenige aktenstandaards en de boekenrekken voor de brieven en kwitantieboeken en dergelijke geplaatst worden. In de studeerkamer behooren bovendien de reeds besproken gemakkelijke zetels én één of twee kleinere tafeltjes. Men moet van de

gemakkelijkste stoelen met een kleine tafel een ge-

zeülghoekjemaken, Gemoedelijk hoekje in een huiskamér.