is toegevoegd aan je favorieten.

Het levende Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VLAAMSCHE RüTLI

295

den rijkdom, de macht, de wetenschap I Wij willen een deel van die macht. Kennis zal voeren tot welstand. Ik denk aan de duizenden .die daar leven in krotten, en voor wie natuur en kunst niets zijn. 't Mag voor den werkman in zijn eigen land niet zijn als voor den reiziger, die aan de Russische grens ai moet stappen, niet binnen mag zonder Russisch paspoort, 't Is onze taak, de massa, die nog onbewust is, op te heffen, heldere koppen te plaatsen op die sterke lichamen, zooals de beeldhouwer de klei bewerkt. Modern Europa trachtte de nationaliteiten te verpletten. Overal zijn ze opgestaan en hebben eigen zelfstandigheid bevochten. Zullen de Vlamingen de eenigen zijn die zich laten verdrukken, als ze zijn in hun land de meerderheid? We staan hier op vasten bodem. De Vlaming wordt wakker te Antwerpen, dit laat zich zien. Laat ons dan, Franck en van Cauwelaert, laat ons met z'n drieën ook naar andere steden gaan, en de Vlamingen opwekken! Ja, laat ons zijn de kraaiende hanen, die ons volk doen ontwaken!

De zaal stond recht, en één aanhoudend gejubel begroette de drie woordvoerders, die — een plotselinge ingeving van Louis Franck — de handen in elkaar hadden geslagen ten aanzien van heel de vergadering en, onder 't eindeloos juichen, opgetogen als een heldhaftig driemanschap, daar te prijk stonden! De eed van het Rütli!

Toen las Max Rooses een lange motie voor, die ondanks haar lengte, door de opgewonden toehoorders eerbiedig werd aangehoord, waarna onder onbeschrijflijke geestdrift de duizende Vlamingen langzaam aftrokken.

Ziehier den tekst van de motie, welke op de Antwerpsche vergadering voor de Vlaamsche Hoogeschool werd aangenomen:

,,De Antwerpsche bevolking, behoorende tot alle partijen, in meeting vergaderd op Zondag 18 December