is toegevoegd aan uw favorieten.

Van vijf moderne dichters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rarische fantasieën uitgaf, geen werk „over" literatuur is geweest, ten volle beantwoordt." Roti. Nieuwsblad.

Desiderius Erasmus, Een twaalftal Samenspraken, uit het Latijn vert. door Dr. N. J. Singels. Met portret en inleiding van Cd. Busken Huet (uit „Het Land van Rembrandt") (2e dr. 6/8e duizend) C. 1.45 L. 1.60 K. 2.20 Eene tweede twaalftal Samenspraken. Vertaald door Dr. N. J. Singels, met twee afbeeldingen.

L 0.75 C. 1.25 L. 1.40 K. 2.—

Lof der Zotheid. Vertaald door Mr. dr. J. B. Kan; inl. en aanteekeningen door dr. A. H. Kan. Met Hobein's oorspronkelijke illustraties (3e druk)

I. 0.95 C. 1.45

Jacob Geel, Onderzoek en Phantasie. Ingeleid en met aanteekeningen voorzien door dr. C. G. N. de Vooys. I. 0.75 C. 1.25 L. 1.40

„Een boek als dit is een zeldzaamheid op onze tafels."

Annie Salomons.

G. Kapteyn-Muysken, Levensrichting van dezen Tijd, met portret van Fr. Hebbel.

I. 0.75 C. 1.25

„Een belangrijk en zeer interessant werk, dat in 't bijzonder gewijd is aan den duitschen dichter Friedrich Hebbel. Bovendien behandelt de schrijfster, in verband met den huidigen alles-verwoestenden oorlog, de grondslagen van een Nieuwe Ethiek."

C. R. de Klerk, Kultuurbeschouwende Inleiding tot Vondels Spélen. (In Band I v. Vondels Spelen)

I. 1.20 C. 1.70

Vaderlandsche Nieuw-Klassieke Beschouwingen.

K. 4.75

„Werk van een autodidact, die er behagen in schept zijn eigen onbevoegdheid te onderstrepen, maar die in de klassieke philologie den weg weet als een vakman en zijn Augustinus en zijn Plotinus kent als waarschijnlijk geen tweede in Nederland".... Dr. J. H. Gunning Wzn.