is toegevoegd aan uw favorieten.

Scheeps-hygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108

beenweefsel. Het weefsel der sereuse vliezen, vooral dat der pleura, heeft te lijden, terwijl bloeduitstortingen en ontsteking in het peritoneum veel zeldzamer voorkomen.

Het grootste gedeelte van dit symptomen-complex laat zich uit de pathologisch-anatomische veranderingen afleiden. De huid ziet geel en anaemisch, het tandvleesch donkerrood en vertoont onder het slijmvlies kleinere of grootere bloedingen. Gewrichtszwellingen worden herhaaldelijk waargenomen, vochtujtstortingen in de sereuse vliezen, in 't bijzonder zooals boven vermeld, in de pleura, kunnen verschijnselen van den kant der ademhaling veroorzaken, terwijl bovendien naast de dikwijls optredende dyspnoe, hartpalpitaties op de destructie van het bloed kunnen worden teruggevoerd.

Secundaire ontstekingen kunnen door twee oorzaken optreden. Het uitgestorte bloed, dat een zoo gunstigen voedingsbodem vormt voor micro-organismen, kan van de oppervlakte der slijmvliezen uit worden geinfecteerd, doch tevens aanleiding geven tot ontstekingachtige veranderingen, welke ontstaan, doordat tegelijk met het extravasaat hierin microben overgaan, die zich zoo dikwijls, zonder waarneembare verschijnselen te geven, in