is toegevoegd aan je favorieten.

Catalogus van boeken en tijdschriften der handels-economische bibliotheek aanwezig in de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28o

HANDELSRECHT

Vereenigde Staten van Noord Amerika

Avram, M. H., Patenting and promoting inventions. New York 1918. VIII, 166 blz.

Michaelis, K., Praktisches Handbuch des amerikanischen Patentrechts. Berlin 1919. XVI, 631 blz.

HANDELSRECHT

Algemeen

Procos, J. S., Les codes maritimes actuels. Leurs principes erronés et les indications essentielies a leur réforme et rectification. Paris 1920. 250 blz.

Waldecker, L., Der Stand der Gesetzgebung über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften in den wichtigsten Kulturlandern bei Kriegsausbruch 1914. München 1919. 168 blz. (Schriften des VereittSn'fur Sozialpoktik, CLI, 3).

Nederland

Wetboek, Het, van koophandel, ten gebruike van den koopman, den zeevarende en den winkelier. Vermeerderd met formulieren, bijlagen en registers door J. A. M o 1 s t e r. 6e herz. en verm. dr. bew. door F. A. Molster. Schoonhoven 1912. modellen. 504 blz.

Zadoks, S., en C. H. van Zeggelen, Handelsrecht. 3e dr. Purmerend 1914. modellen. VIII, 231 blz. (Handelsonderwijs, 18).

Asser, T. M. C, Schets van het Nederlandsch handelsrecht, ook ten dienste van het middelbaar onderwijs. 13*5 herz. dr. door W. L. P. A. M o 1 e n g r a a f f. Haarlem 1917. 297 blz.

Schürmann, J. G., Het handelsrecht en die gedeelten van het burgerlijk recht die daarmee verband houden, %en dienste van het handelsonderwijs en de praktijk. 5e verb. en verm. dr. 's Gravenhage [1918]. modellen. 368 blz.

Polak, M., Handboek voor het Nederlandsche handels- en faiïlissementsrecht. Dl. I, II1. 2e, ie dr. Groningen 1918—'20.

Molengraaff, W. L. P. A., Leiddraad bij de beoefening van het Nederlandsche1 handelsrecht. 4e herz. dr. Haarlem 1919—'20. 2 dln. modellen.

Spaander, M., Handelsrecht voor handelsdag- en avondscholen en zelfstudie. 3e herz. dr. Groningen 1921. modellen. VIII, 202 bl*.