is toegevoegd aan uw favorieten.

Lentewolken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

118

Fred (beschaamd). Ik ... .

Do. Sst, ik weet ook .... de omstandigheden. De grootste schuld daarvan ben ik, die je dat van zijn vader vertelde. Ik had dat niet mogen doen. — Zoo dadelijk komt hij hier afscheid nemen. Dan zal ik hem openlijk excuus vragen. Ik wil dat jij dat ook zult doen. Neen — antwoord niet. Je antwoord zal ik uit je daden zien. (gaat terug naar haar boeken. Fred staat Verbluft. San, op haar Paaschbest uitgedoscht, verschijnt van links).

San. Fred, ik ben klaar. Ben ik zoo netjes genoeg? Jij ziet er zoo deftig uitl 't Is kwart, zullen we gaan? ....

Fred. Ja, San ik ... .

San. Kom dan. (wil naar 't poortje gaan. Bemerkt Do, keert haar boos den rug toe, speurt dan onraad) O . . . .

Do. San! — O kom, geen kinderachtigheden meer. Goed, alles was mijn schuld. Maar luister nu: jij was erbij toen ik zijn vader belasterde, daarom verzoek ik je getuige te zijn ... . Blijf 'n oogenblik! (San begrijpt er niets van. Phil, gevolgd door Dolf komt door 't poortje.)