Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

absoluut onafhankelijk, een oneindig volmaakt wezen buiten de wereld

Stellen we hetzelfde bewijs nog eens in een anderen vorm voor.

Een ieder zal toegeven, dat er noodzakelijk, althans één ding moet zijn wat altijd bestaan heeft, niet gemaakt is, geen oorzaak heek, m. a. w. uit zichzelf bestaat.

is de bewering, dat de dingen elkander in een cirkel voortbrengen, bijv. A brengt B voort, B C, en C weder D, en D weder A; want dan zou ten slotte A toch, hoewel indirect, zichzelf voortbrengen, zie maar onderstaand figuur.

Hiermede ontkennen we niet de wisselwerking van de stof. Iets kan bijv. kool zijn, daarna vleesch en later weder kool worden. Maar dat geschiedt onder den invloed van andere oorzaken De kool brengt niet uit zich zelf het vleesch voort, maar een andere oorzaak ooet kool in vleesch overgaan.

1) Men vraagt wel eens: Kan de wereld geen deel zijn van dit onafhankelijke wezen? Neen, als dat wezen een deel uitmaakte van de wereld, die eindig en afhankelijk is en onvolmaakt, zou het gedeeltelijk afhankelijk zijn en eindig en onvolmaakt: dus zou het geen absoluut onafhankelijk, geen oneindig volmaakt wezen zijn. Maar alleen een volstrekt onafhankelijk wezen kan uit zich zelf bestaan.

Sluiten