is toegevoegd aan uw favorieten.

De Canisius-congregatie te Maastricht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93

Secties der Canisius-Congregafie.

I. tof heiliging harer leden.

1. Hef Zangkoor „Soli Deo ef Canisio".

Directeur: S. FRANSSEN. Secretaris: J. NYPELS.

Commissarissen: M. KERSTMAN, FR. GOD en J. v. ZANTEN.

2. De Eerewachf.

President: W. LAPLOOI. Secretaris: J. JOSTEN.

3. De Vriendenkring van hef H. Harf.

Voorzitter: L. CROUZEN. Secretaris: A. FRÉREJEAN.

Commissarissen: L. KUIJPERS, L. VERMEULEN,

H. RUITERS, L. BACKES, H. MOREL, FR. MIEZEN, L. WIJNANDS en L. DEVENS.

4. Communiebond „De H. Franciscus Borgias".

Voorzitter: J. BEGAS. Onder-Voorzitter: H. NOTTEN.

5. Refraifenbond „De Z. Pefrus Faber".

Voorzitter: A. GERARDU. Secretaris: N. AMORY.

6. Afdeeling „Voor Eer en Deugd".

Voorzitter: FR. LOONTJES. ' Secretaris: J. JOSTEN.

7. Begrafenis-Afdeeling „de H. Barbara".

Voorzitter: A. MIESEN. Onder-Voorzitter: L. EGGEN.

II. tof flposfolaaf.

i Missie-Secfie: „Sf. Clai/er".

Hoofdzelateur: J. JAM1N.

2. Afdeeling: „Helpf Elhander".

President: CHR. JAMIN. Vise-President: H. DINJENS. Secretaris: J. JOSTEN.

3. Propaganda sectie „Sf. Ignafius".

Eere-Voorzitter: Mr. Ds. L. REGOUT. Voorzitter: M. KUSTERS. Onder-Voorzitter: J. BEGAS. Secretaris: H, COX.