Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

fensief gereed, en de eerste dagen van April had het, met behulp van Zweedsche vrijwilligers, de hoofdmacht van de rooden gebroken en de stad Tammerfors veroverd. Tegelijkertijd was, op verzoek van de Finsche regeering, een Duitsche hulpexpeditie te Hangö geland, en na een snellen opmarsch werd de hoofdstad van het land, Helsingfors, bezet. Nu volgde voor de rooden de eene nederlaag op de andere, en in het begin van Mei was het oproer voor goed gedempt. De revolutionaire leiders waren naar Rusland gevlucht, en meer dan 70.000 man van hun leger in handen van de witten en de Duitschers gevallen. De schandelijkste en bloedigste periode, die de geschiedenis van Finland telt, was hiermee geëindigd.

Wat was de beteekenis van deze revolutie en van heel deze oproerige beweging? Wat wilde die, wat was het doel en waar waren de oorzaken te zoeken? Een kort antwoord hierop zullen de volgende bladzijden geven. Van een volledige verklaring kan natuurlijk nog geen sprake zijn, van een historisch overzicht van den oorlog nog minder. Doch het scheen noodzakelijk om reeds nu, dengenen die er zich in het buitenland voor interesseeren, een schets te geven van de psychologie der beweging, een schets uitsluitend gegrond op vertrouwbare documenten. Een beeld hiervan wordt verkregen gedeeltelijk door te onderzoeken wat er aan voorafgegaan is en welke de voorbereidselen waren,

Sluiten