is toegevoegd aan uw favorieten.

Het roode oproer in Finland in 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110

„Aan den Raad der Volkscommissarissen.

Gedurende de laatste dagen zijn er op vele plaatsen in Finland moorden gepleegd, is er brand gesticht en hebben er verschillende ongeregeldheden plaats gegrepen, waaraan de hier verblijvende soldaten niet alleen hebben deelgenomen-door de volkselementen, die de onordelijkheden begonnen, te beschermen, maar ook door zelf direct tot gewelddadigheden over te gaan, welke zonder hulp der soldaten niet tot stand hadden kunnen komen. Daar er medegedeeld geworden is, dat de Russische soldaten in hun optreden gesteund werden door de aanwijzingen en bevelen der militaire overheden, heeft Finland's regeering, die een dergelijk optreden van den kant der soldaten beschouwt als een grove schending van Finland's internationaal erkende zelfstandigheid, besloten zich tot den Raad van Volkscommissarissen te wenden met het verzoek dat deze dadelijk effectieve maatregelen neemt, opdat het deelnemen der soldaten aan gewelddadigheden tegen Finsche burgers en al hun verdere inmenging in de binnenlandsche aangelegenheden van Finland onverwijld verhinderd moge worden.

De voorzitter der regeering, SVINHUFVUD".

„Aan de buitenlandsche mogendheden.

Niettegenstaande dat de Russische regeering den